Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Likwidacji
40 – 594 Katowice ul. Gallusa 12 , tel. 32/20 79 200

INFORMACJA

Informujemy o zakończeniu procesu likwidacji Wyższej Szkoły Zarżadzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, ul. Gallusa 12.Zgodnie z obowiązującymi przepisami akta studentów, absolwentów z lat 2012-2015 Uczelnia przekazała do Archiwum Państwowego w Katowicach, ul. Józefowska 142, tel (32)2087854, (32)2087001.

Akta studentów z lat 1998 - 2011 roku, jak również całość dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników i zleceniobiorców przekazane zostały do Przechowawcy akt to jest do Śląskiego Centrum Archiwizacji i Inicjatyw Gospodarczych w Sosnowcu, ul. Orla 11, tel. (32)2663413, (32)2973856.

W przypadku konieczności uzyskania informacji dotyczących przebiegu studiów - ukończenia studiów lub zatrudnienia, zainteresowany winien zwrócić się do wyżej wymienionych jednostek.

Jednocześnie informujemy, że w dotychczasowej siedzibie Uczelni nie jest już przechowywana jakakolwiek dokumentacja zlikwidowanej Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.