Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Likwidacji
40 – 594 Katowice ul. Gallusa 12 , tel. 32/20 79 200

SYSTEM
BIBLIOTECZNY

INFORMACJA

Dot. odbioru dyplomu ukończenia studiów Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Absolwentów Uczelni, którzy nie odebrali dyplomu prosimy o pilny kontakt z Archiwum Uczelni. Archiwum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00 oraz we wtorki i czwartki od godz. 16.30 do godz. 18.00 i w soboty od godz. 10.00 do godz. 14.00 , tel. + 48 781 500 135 i + 48 32 20 79 200, e-mail: iwona.krol@gallus.edu.pl oraz jerzy.wojcik@gallus.pl.
Prosimy o wcześniejsze telefoniczne (e-mail) ustalenie dnia i godziny odbioru dyplomu. Osoby, które nie dostarczyły kompletu zdjęć do dyplomu (45mm x 65mm – 4 szt.) proszę o ich niezwłoczne przesłanie do Archiwum Uczelni.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami dyplom będzie można odebrać w Archiwum Uczelni do dnia 31 października 2017r.

Dotyczy: możliwości zakupu zasobów bibliotecznych Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych

Uprzejmie informujemy o możliwości zakupu pozycji znajdujących się w zasobach bibliotecznych Uczelni, w związku z jej Likwidacją.
Pozycje dotyczą :
- Filologii : angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, rosyjskiej , francuskiej i polskiej oraz Zarządzania i Marketingu w szerokim zakresie.
- W zasobach bibliotecznych znajdują się również inne zbiory książek : z Czytelni im. von Humboldt’a (religioznawstwo, polityka, historia, metodyka języka niemieckiego)
- zbiory prof. R.Pazuchina (językoznawstwo języków obcych) ;
- zbiory prof. J.Arabskiego (językoznawstwo języka angielskiego)
- oraz roczniki czasopism ekonomicznych i filologicznych w języku polskim i w językach obcych.

Zbiory biblioteczne można przeglądać na stronie internetowej http://opac.biblioteka.gallus.pl. Do rozmów i kontaktów w temacie interesujących Państwa pozycji w zasobach bibliotecznych Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Likwidacji, w imieniu Likwidatora upoważniona jest z-ca Dyrektora Biblioteki mgr Maria Wójcicka-Hasiak ( tel. 32/20 79 200 ; 32/20 79 258 ; 503 595 464, email : wypozyczalnia@gallus.pl )